Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Trafikkfarlig situasjon pga gravearbeider

Publisert av Paal Zandstra Krokeide 09:47, ons. 11 oktober 2017

Det er igangsatt gravearbeider i hovedveien ved Ensjøveien 9 som leder til svært trafikkfarlige situasjoner og som vurderes å sette forgjengeres liv og helse i fare. Gravearbeidene medfører at begge fortau og fotgjengerfelt stenges og at fotgjengere ledes ut i veibanen i et kryss med stor trafikk. Situasjonen farliggjøres ytterligere at det samme veipunktet er adkomstvei for betydelig med anleggstrafikk som tidvis stenger veibanen. Dette er også en skolevei for barn som nå ikke har noen andre alternativer enn å gå i veibanen. Gravearbeidene er ikke skiltet på noen måte og det er ingen alternative trygge alternativer for fotgjengere. Disse gravearbeidene har pågått over den siste uken og har ledet til en rekke farlige situasjoner – men tidligere har fotgjengerfeltet vært tilgjengelig. Det bes om at de pågående gravearbeidene stanses til man har funnet en løsning som kan være mer trafikksikker - bl.a at det opprettes en skikkelig overgang og at det skiltes i tråd med gjeldende regelverk.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no