Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mulig ulovlig reklame rettet mot bilister

Publisert av Thomas 10:43, mandag 11 februar 2019

Reklame er satt opp for å trekke bilisters oppmerksomhet under kjøring.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no