Back to all reports

Utilstrekkelig/ødelagt merking og skilting av gata under ombygging

Reported in the Gater/Veier category anonymously at 16:01, lør. 15 juli 2017

Sent to Oslo and Statens vegvesen region øst 3 minutes later

Sigurd Hoels vei er fortsatt under ombygging og fortauet på den ene siden er for tiden stengt pga bygging av Utsiktskvartalet. På den andre siden er det slik at det er satt opp en parkering og det er mange biler (samt lastebiler og en REN containere) som blokkerer fortauet slik at fotgjengere presses ut i veien. Det har blitt malt en tyn linje for å vise hvor gående skal gå, men den er dessverre nå ødelagt av bilene og graving i gata og lite synlig for bilistene. Det mangler fortsatt en del skilter som forteller gående at de skal bruke den andre/venstre siden av gata. Det er fortsatt mange som bruker høyre side. Det er fortsatt fare for at det kan skje ulykke her. Vi ber om at det gjøres tiltak her slik at vi unngår påkjørsel av fotgjengere mtp. at det er mange lastebiler som kjører der. Det er fort gjort å få en ulykke her.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

  • Har fått svar følgende fra BYM: "Bymiljøetaten takker for din henvendelse. Strekningen du viser til er ikke overtatt til drift og vedlikehold av Bymiljøetatens veiforvaltning, og blir følgelig ikke vedlikeholdt av etaten. Vi har dessverre ikke konkret informasjon om hvem som holder med ombygning for veien, men et tips er å ta kontakt med tilstøtende grunneiere." Dette er fortsatt ikke utbedret. Utfordringen har blitt også større nå pga at Turvei D2 stenges i 5 måned. Dette betyr enda mer sykkel/fotgjenger trafikk på Sigurd Hoels vei.

    Posted anonymously at 10:22, søn. 6 august 2017

  • Problemet er løst nå

    Posted anonymously at 01:51, lør. 18 november 2017, marked as fixed

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Now to submit your update…

Do you have a FiksGataMi password?

Yes I have a password

Forgotten your password? Confirm by email instead, providing a new password at that point. When you confirm, your password will be updated.

No Let me confirm my update by email

Providing a password is optional, but doing so will allow you to more easily report problems, leave updates and manage your reports.