Back to all reports

Trafikkfarlig situasjon pga gravearbeider

Reported in the Gater/Veier category by Paal Zandstra Krokeide at 09:47, ons. 11 oktober 2017

Sent to Oslo and Statens vegvesen region øst 3 minutes later

Det er igangsatt gravearbeider i hovedveien ved Ensjøveien 9 som leder til svært trafikkfarlige situasjoner og som vurderes å sette forgjengeres liv og helse i fare. Gravearbeidene medfører at begge fortau og fotgjengerfelt stenges og at fotgjengere ledes ut i veibanen i et kryss med stor trafikk. Situasjonen farliggjøres ytterligere at det samme veipunktet er adkomstvei for betydelig med anleggstrafikk som tidvis stenger veibanen. Dette er også en skolevei for barn som nå ikke har noen andre alternativer enn å gå i veibanen. Gravearbeidene er ikke skiltet på noen måte og det er ingen alternative trygge alternativer for fotgjengere.

Disse gravearbeidene har pågått over den siste uken og har ledet til en rekke farlige situasjoner – men tidligere har fotgjengerfeltet vært tilgjengelig. Det bes om at de pågående gravearbeidene stanses til man har funnet en løsning som kan være mer trafikksikker - bl.a at det opprettes en skikkelig overgang og at det skiltes i tråd med gjeldende regelverk.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Now to submit your update…

Do you have a FiksGataMi password?

Yes I have a password

Forgotten your password? Confirm by email instead, providing a new password at that point. When you confirm, your password will be updated.

No Let me confirm my update by email

Providing a password is optional, but doing so will allow you to more easily report problems, leave updates and manage your reports.