Back to all reports

Smalt fortau. Skoleveg for barn. Sterkt trafikkert veg!

Reported in the Fortau/gangstier category by Charlotte Kvam at 00:15, onsdag 10 oktober 2018

Sent to Haugesund and Statens vegvesen region vest 4 minutes later

Smalt fortau på vestsiden av spannavegen, uten gjerde. Mye ugress og plantevekst vokser ut fra hagene til naboer langs veien. Dette er skoleveg for barna våre, og et av barna har nedsatt funksjonsevne og bruker rullestol. På vedlagte bilder vises det hvor smalt det er når jeg går med en sykkelvogn. Dette blir for smalt formen rullestolbruker! Farlig overgangsveg ved porsgaugen, her har vi opplevd ved flere anledninger at biler kjører forbi når man står ved overgangsfeltet. Det er fartsgrense 50, men den blir ikke alltid fulgt -flere kjører over fartsgrensen. Veien er sterkt trafikkert!

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Now to submit your update…

Do you have a FiksGataMi password?

Yes I have a password

Forgotten your password? Confirm by email instead, providing a new password at that point. When you confirm, your password will be updated.

No Let me confirm my update by email

Providing a password is optional, but doing so will allow you to more easily report problems, leave updates and manage your reports.