Back to all reports

Hvor er sykkelfeltet i Kanalveien?

Reported in the Sykkelveier category by SLF Lillestrøm og omegn at 19:29, tirsdag 11 juni 2019

Sent to Skedsmo and Statens vegvesen region øst 1 minute later

"Stadig flere byer ruller ut «røde løpere» for de syklende..." heter det på nettsiden om røde sykkelfelt fra Statens vegvesen* som blant viser til Oslo kommune der "alle sykkelfelt etter hvert skal bli røde". I skiltforskriften** leser vi at skilt nr 521.1 (sykkelfelt – sideplassert) som vises også på bildet her (tatt i Kanalveien i Lillestrøm for noen få dager siden) "angir at kjørebanen har eget kjørefelt for syklende. Skiltet angir dessuten at trafikkreglenes bestemmelser om bruk av sykkelfelt gjelder." Gjelder disse regler også her der sykkelfeltet ikke er merket i det hele tatt? Hvorfor mangler merkingen her? Er det planlagt noe rød asfalt her...? *www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljovennlig+transport/enkle-tiltak/rodt-dekke **https://lovdata.no/ dokument/ SF/ forskrift/ 2005-10-07-1219

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

  • Allerede 13.06.19 fikk vi følgende mail fra Plan- og Byggesaksavdeling i Skedsmo kommune: "Etter de omfattende arbeidene med bygging rundt Kanalveien ble sykkelfeltene ikke merket i gata. Kommunen vil i høst merke med hvit linje og legge rødfarge eller rød asfalt slik at situasjonen blir bedre enn før." Vi synes det er bra at vegmyndighetene svarer så fort på Fiks Gata Mi rapporter, men undrer oss litt at det skal ta så mye tid før selve problemet løses... Det er en stund siden de "omfattende arbeidene med bygging rundt Kanalveien" ble avsluttet - og vi synes det er rart at syklistene skal vente flere måneder til før sykkelfeltet endelig merkes med "hvit linje". Vi noterer også at kommunen ikke svarer på vårt spørsmål om regler for sykkelfelt gjelder i Kanalveien så lenge sykkelfeltet ikke er merket der...?! Ellers synes vi at det er bra at også Skedsmo kommune satser på røde sykkelfelt, og håper at det velges rød asfalt!

    Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 14:08, torsdag 13 juni 2019

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Now to submit your update…

Do you have a FiksGataMi password?

Yes I have a password

Forgotten your password? Confirm by email instead, providing a new password at that point. When you confirm, your password will be updated.

No Let me confirm my update by email

Providing a password is optional, but doing so will allow you to more easily report problems, leave updates and manage your reports.