Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Brøyting gang og sykkelvei.

Publisert av Arne Andersen 17:08, ons. 29 februar 2012

En del av Nordmarkveien i Finneidfjord blir ikke brøytet.Denne veien er skiltet som gang og sykkelvei, og blir brukt av de syklende for å slippe å sykle gjennom tunnellene. Vet ikke om det er komm. eller vegvesenet som har ansvaret.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no