Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

For grunn grøft i Heggelund

Rapportert anonymt 18:19, tir. 26 juni 2012

Når snøsmeltinga settes i gang for fullt, er spesielt heggelund 4 A og C utsatt for overflatevann. Under vårløsninga 2010 og 2011 ble det klart for oss at grøften på oversiden av Heggelund vei (grønn strek), er for grunn og gjengrodd med dårlig fall. Dette fører til at smeltevannet tar den korteste veien over asfalten og ned til sameiet. Det samles opp vann foran inngangen til 4 A. I tillegg renner vannet nedover mot siden på boden til 4 C, hvor vannet graver seg ned bak en armert støttemur mellom 4 C og 4 H. Vannet graver opp gårdsplassen på midten og renner mot en kommunal spillvannskum. Situasjonen i 2011 medførte at vannet gravde seg ned og rund kummen. Vi forsøkte å holde vannet i sjakk, men ble nødt til å kontakte Sel kommune for å rette på spillvannskummen.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no