Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Dårlig brøyting

Rapportert anonymt 14:01, tor. 10 januar 2013

I Rypeveien opp mot Melkevarden skole og Lomakka barnehage er det brøytet så dårlig at bilistene benytter fortauet (mot barnehagen) som kjørefelt. Bedre hadde vært å brøyte opp slik at biler kan møtes samtidig som fortauet forbeholdes fotgjengere.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no