Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Rustent bilvrak

Rapportert anonymt 09:19, tor. 16 mai 2013

Vrak som har stått ved gårsvei / tursti i mange år. Mulig å kjøre til på sommer. Like ved snuplass der sommerveien til Vilgesvarre begynner.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no