Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Ødelagt vei Kåsa

Rapportert anonymt 09:36, tor. 6 juni 2013

Veldig farlig situasjon ved Fjelltun Kåsa. Rydd opp ødeleggelse! Kategorie 'hull i vei' dekker ikke helt ladingen her!

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no