Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Meget dårlig standard ved innkjøring Totenviken kirke

Rapportert anonymt 10:02, ons. 26 juni 2013

Brede, dype sprekker og slitasje i asfalt ved innkjøring til Totenviken kirke. 10 cm grus over asfalten på grunn av regn. Dype hull 15-20 cm i grusveg videre langs kirkeparkeringen til asfalten til Sullestadfeltet. Dette er en kort strekning kommunal veg som er i elendig standard og bør utbedres med skikkelig avrenning/ bedre dekke. Fra denne korte strekningen er det asfalt videre som beboerene i området har betalt. Strekningen er stort belastet ved all trafikk til boligfeltet, tunge maskiner/trailere til gård/gartneri, besøkende til kirke og blir mer og mer ødelagt for hvert regnskyll.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no