Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Feil ved gatelys

Rapportert anonymt 19:37, ons. 26 august 2015

Feil på gatelys mellom Andersenhuset og Sørbottenhuset på Amtskaia dvs. overfor parkeringen ved Frøyenhuset ved trafokiosk.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no