Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Tangenveien ++++

Publisert av Rune Johansson 17:44, man. 8 februar 2016

Gatelys i Isdamsveien ,Tangenveien, Skauveien Tårnveien , Slettaveien og Sørjordet er mørkt og dem har vært mørke siden Torsdag den 4/2 16

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no