Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Problemer med dreneringer fra hovedvei

Rapportert anonymt 10:40, tir. 12 april 2016

2 eller flere dreneringer fra hovedveien er enten tette eller ødelagte/kollapset, og kommer opp flere plasser på ekre nedenfor husene i Oldervika. Når hovedveien ble asfaltert dukket det opp veldig mye vann med olje i tillegg, så det kommer uten tvil fra hovedveien. Dette er dreneringer som ble lagt ned av Statens Vegvesen under bygging av Auresund-sambandet, men ikke er kontrollert eller vedlikehold siden. Problemene er tidligere påklaget til Statens Vegvesen, men ingen tilbakemelding er mottatt. Problemet blir stadig værre, og nå kan ikke ekren slås eller brukes slik den er i dag grunnet store vannmengder og jordsmonn mettet av vann, og dette skaper problemer i forhold til fremtidig slått/silo.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no