Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Arbeid på/ved vei

Rapportert anonymt 10:28, fre. 31 mars 2017

Arbeid på/ved vei mellom skole og barnehage. Lurer på utførende arbeidsvarsling. Mangler vesentlig med sikringstiltak mot trafikk og fotgjengere.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no