Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i veibanen på RV 824 PÅ BREISTRAND

Publisert av Marit Benum Aune 06:54, ons. 5 april 2017

To store hull midt i veibanen- vil skade bilen om man havner oppi.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no