Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Tett stikkrenne, fører til overvann på vei.

Publisert av alf.kare.askeland@gmail.com 22:17, tor. 19 april 2018

Tett stikkrenne. Fører til overvann på vei og utkjørsel, samt overbelastning på tilstøtende stikkrenne vestenfor, som på grunn av dette ødelegger mur i driftsbygning. Det trenger ikke være særlig mye nedbør før dette er et problem. Der er rør under veien, men dette er helt tett.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no