Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Dype og skarpe hull. Fare for skader på bil, syklende og gående.

Publisert av Lars Esten Heggvik 10:14, tor. 16 august 2018

Veien går i oppløsning og trenger sårt vedlikehold

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no