Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Defekt gatelys

Rapportert anonymt 23:21, tor. 16 august 2018

Gatelyset I Løvsetvegen foran Storåsen 1 er defekt. Lyser av og til i korte perioder.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no