Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Bilvrak / forsøpling

Rapportert anonymt 16:59, lør. 3 november 2018

Bilvrak og forsøpling. Bussen er registrert, men står med åpen dør og åpen luke til batteriene.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no