Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelyset blinker

Rapportert anonymt 13:29, tor. 27 desember 2018

Etter att de andre gatelysene her har blitt fixet har denne begynt å blinke.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no