Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Lyspære gått, gatelys

Rapportert anonymt 19:36, tir. 15 januar 2019

Gatelyset ved Klinkesteinveien 11 har gått. Det har vært ute av drift et par dager.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no