Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Høyst ujevn vei som er ødeleggende og til hinder for trafikken

Rapportert anonymt 08:14, tir. 19 februar 2019

I forbindelse med bygging er den midlertidige veien så ujevn og sporete at kjøretøy holder høyst 10km/t langs hele teknologivegen. Dette skaper kø og farlige trafikksituasjoner. Det er også høyst ødeleggende for kjøretøy.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no