Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Lysstolpen er løs, svaier i vinden og kan være i fare for å dette overende.

Rapportert anonymt 11:54, lør. 23 mars 2019

Lysstolpen er løs og svaier i vinden. Viss festeboltene knekker så er det fare for folk/barn og kjøretøy.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no