Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys er ute av drift

Rapportert anonymt 21:14, ons. 1 mai 2019

Fleire gatelys ute av drift.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no