Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Tett avløp i krysset litjåsen / storåsen

Rapportert anonymt 07:13, man. 1 juli 2019

Overflate vann renner ikke ned i avløpssystemet, ser ut som om det skyldes tette avløp

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no