Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Tettet stikkrenne etter graving av fiber

Rapportert anonymt 11:06, ons. 9 oktober 2019

Stikkrenne under kommunal vei er tettet etter graving av fiber.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no