Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Kantsteinslinje går i oppløsning

Rapportert anonymt 13:14, tir. 15 oktober 2019

Kantsteinslinjen er i ekstremt dårlig forfatning og går i oppløsning.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no