Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Høye kanter i overgangsfelt vewd Solheim kapell

Publisert av Ivar Nygaard 14:58, tor. 7 november 2019

Dette er en svært mye brukt overgang for syklister. Kantene på øyen i midten kan med fordel senkes slik at punktering kan unngås. Det er også ledelinjer i metall på begge sider som er svært glatte når det regner. Daglig går syklister på trynet på disse feltene. Det må være mulig å finne en bedre løsning på dette.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no