Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Lys gått i gatelys.

Rapportert anonymt 18:51, fre. 8 november 2019

Mørkt gatelys. Nannestad kommune eller ansvarlig utbygger sitt ansvar.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no