Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Lysmast mangler blendedeksel til koplingspunkt

Rapportert anonymt 20:19, fre. 8 november 2019

Lysmast ved carport mangler blendedeksel på koplingspunkt, fri tilgang til sikringer og kabler.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no