Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Dette er en test

Rapportert anonymt 12:07, ons. 11 desember 2019

Dette er en test fra IKT. Mottakere i hamarøy kommune/postmottak, kan dere videresende denne e-posten dere mottar til egil.skalltje@hamaroy.kommune.no?

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no