Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys i kryss virker ikke

Rapportert anonymt 16:10, fre. 10 januar 2020

Gatelyset i krysset virker ikke

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no