Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende gangfelt

Rapportert anonymt 16:33, tor. 1 oktober 2020

Lassaveien, krysset Adjunkt Hauglands gt. mangler sebrastriper og skilt for fotgjengere. Fotgjengere / syklister må krysse Lassaveien for deretter å krysse Adjunkt Hauglands gate, eller omvendt, alt etter hvilken vei de skal. Slik det er nå, blir fotgjengere brukt som rundingsbøyer, og enkelte bilister, demonsterer sine rettigheter, og fotgjengernes manglende sådanne, ved å kjøre tett opptil, nesten kontakt, før de bråbremser. Lassaveien hadde striper og skilt før Adjunkt Hauglands gate ble forkjørsvei. Mvh Johan Reinhaug Tlf. 97024058

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no