Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Et gatelys virker ikke

Rapportert anonymt 13:36, fre. 2 oktober 2020

Gatelys nr 2 fra brua på Sigdestad i Ålfoten virker ikke.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no