Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Masse hull og dype hjulspor

Publisert av Frank 08:19, ons. 7 oktober 2020

Trafikk farlig. Veien er en katastrofe. trenger ny asfaltering!!!

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no