Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys ved oppkjørsel til Senneset 2 virker ikkje.

Publisert av Nina Grotle 21:45, søn. 25 oktober 2020

Langs Fylkesveg, Smørhamnvegen,ved oppkjørsel til Senneset 2 virker ikkje gatelyset

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no