Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mangler asfaltering av gangvei

Rapportert anonymt 22:20, søn. 1 november 2020

I forbindelse med oppgradering av gangveier i Sørbyen, så mangler det asfaltering av gangveien mellom Nordbyvegen og Vestre Totenveg. Regner med at det ikke har blitt glemt, men at det skal ordnes før vinteren.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no