Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mange gatelus som ikkje fungere

Publisert av Johnny Røys 11:58, ons. 17 februar 2021

Samtlige gatelys i bakkevegen frå krysset ved fv572 til krysset til Rustadbakken er mørke.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no