Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mangler Veidekke

Rapportert anonymt 19:09, fre. 26 februar 2021

Strekningen Bøvågen-Manger manglar veidekke

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no