Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Noen har stjålet reflekspilen som markerer bommen i blindveien ved Svaberget 2. Kan gi uheldige situvasjoner dersom noen kjører på denne.

Rapportert anonymt 11:04, tir. 2 mars 2021

Noen har stjålet reflekspilen som markerer bommen i blindveien ved Svaberget 2. Kan gi uheldige situasjoner dersom noen kjører på denne.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no