Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Defekt gatelys.

Publisert av Rudi 21:44, fre. 16 april 2021

Det er forsøkt byttet pære for noen uker side da det var blinking i lyset. Kort tid etter dette har det vært mørkt i stolpen.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no