Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Både små og store hull, på stort sett hele veien fra der fylkesveien slutter og helt frem til hytteområde. Enkelte hull er så store at de nesten deler veien. Trengs sårt både grusing og skraping.

Publisert av Veronika Jakobsen 17:54, tir. 20 april 2021

Tror ikke det har vært gjort noe med veien siden i 2019, annet enn kantslått sist sommer. Enkelte hull er så store at det er fare for å ødelegge bilen når hullene står fulle av vann. Håper at det kan bli kjørt på grus og at veien blir skrapet.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no