Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Humpete veibane

Publisert av Fredrik edquist 14:12, lør. 24 april 2021

Det er så jævlig å kjøre i veikrysset at en skraper med lav bil og med stor bil blir man kastet rundt uansett hvor sakte en kjører

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no