Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglar gatenamn

Rapportert anonymt 14:47, lør. 29 mai 2021

Manglar skilt med gatenamn. Litt unaturleg at tilsynelatande begge gater på to sider av eit kryss har same namn. Bør vere gateskilt med husnummerhenvising.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no