Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys virker ikke, har ikke virket på lenge!!

Publisert av pereikn@online.no 23:54, tor. 12 august 2021

Gate lys har ikke virket på lenge

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no