Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Burde vært fotgjengerfelt

Rapportert anonymt 09:31, tor. 26 august 2021

Grunnet mye trafikk, uoversiktlig vei/kryss, og mange unger/barn i området burde det vært malt fotgjengerfelt over veien og det burde vært skiltet tydelig.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no