Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys mangler

Rapportert anonymt 08:21, lør. 28 august 2021

Ett gatelys mangler etter Tiurvegen 8, håper det blir fikset ganske snart da det er langt imellom de andre fra før som gir dårlig lys.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no