Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

14 lykter som ikke lyser

Publisert av Solveig Martinsen 09:43, man. 20 september 2021

14 gatelys som ikke lyser langs Grimstadveien i retning Borge skole. Dette er en skolevei. Dessuten lyser heller ikke gatelysene inn mot Bøndernes hus, ei heller ved ballbingen ved skolen.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no